KURZY ŠPANĚLŠTINY - 1 LEKCE

 

1)      První část – LECCIÓN 1:

 

-         Hola, María, ¿que tal?

-         Bien, estoy muy bien. ¿Y ?

-         Tengo algunas problemas…

-         ¿Cuales problemas?

-         Es muy difícil… Se trata de mi novio, Wiliam…

 

A)    Ejercicio – cvičení:

¿Qué sinifican estas palabras? (Co znamenají tato slova?)

 

Hola:  a) Dobrý den

           b) Ahoj

           c) Na shledanou

 

Muy: a) dobrý

          b) černý

          c) velmi

 

Bien: a) krásný

          b) dobře

          c) dobrý

 

Y: a) ne

     b) proč

     c) a

 

Tú: a) já

      b) my

      c) ty

 

Difícil: a) těžký

            b) známý

            c) lehký

 

Mi: a) náš

       b) s

       c) můj

 

B)      Vocabulario:

 

Algunas  - nějaké

Bien – dobře

Cuales – jaké

Difícil – těžký, složitý

Es – je, od slovesa SER - být

Estoy – jsem, od slovesa ESTAR - být

Hola – ahoj

Mi - můj

Muy – velmi

Novio – snoubenec, přítel

Problemas – problémy, mn.č. (mužský rod)

Que – co (pozor – qué = jaký) → ¿que tal? – jak se máš

Se trata (de) – jedná se, od slovesa TRATARSE – jednat se (o)

Tengo – mám, od slovesa TENER - mít

Tú – ty

Y - a

 

 

C)    Gramática:

  

     Pozdravy:

     ¡Buenos días! – dobrý den → užívá se ráno, dopoledne

    ¡Buenas tardes! – dobré odpoledne

    ¡Buenas noches! – dobrý večer

 

    Pozor! Dobrou noc = ¡Hasta mañana!

 

     Zájmena:

     Yo – já                         Nosotros - my

      Tú – ty                        Vosotros - vy

      Él – on                        Ellos - oni

      Ella - ona                    Ellas – ony

 

      Opaky:

      Bien – Mal (dobře – špatně)

      Muy – Poco (velmi – málo)

      Algunas – Ningunas (nějaké – žádné)

      Difícil – Fácil (těžké – jednoduché)

 

      Časování:

       SER - být

       (yo) soy              (nosotros) somos

       (tú) éres              (vosotros) sois

       (él, ella) es          (ellos, ellas) son

 

       Zájmena se většinou neužívají, jen když je chceme zvýraznit. Normálně se např.

       říká: „Soy Verónica“(jsem Veronika).

  

       Další slovesa, TENER – mít a ESTAR – být, si probereme v další lekci. Ve všech

       případech se jedna o nepravidelná slovesa.

 

      Vysvětlivky:

      Ve šj se dělí slova pouze na 2 rody – mužský a ženský. Pro mužský rod se užívá

      Člen EL, např. el problema. Pro ženský rod existuje člen LA, např. la lección.

 

      ALGUNAS – jedná se o množné číslo. Alguno – nějaký, pro podstatná jména   

      mužského rodu. Ovšem v této formě se vyskytuje jen samostatně:

-         Máš nějaký problém? Sí, alguno.

                 Před podstatným jménem mužského rodu se vyskytuje v podobě ALGÚN, př.

                 Algún problema.

                 Množné číslo – ALGUNOS, algunos problemas.

 

                 Pro ženský rod se užívá tvar alguna, např. alguna telenovela. Množné číslo je pak

                 Algunas telenovelas.

 

D)    Y en conclusión, una cuestión. ¿De quién se habla en el diálogo?

A na závěr jedna otázka. O kom se mluví v dialogu na začátku lekce?

Se trata de Elizabeth Guitiérrez, la novia de Wiliam Levy, uno de los hombres más sexy del mundo látino. Se habló de supuesta ruptura de esta pareja. Sin obstante, los dos negaron esta información. Siguen a vivir juntos con su hijo de dos años, Alexandre.

Jedná se o herečku E.G., partnerku W.L., jednoho z nejvíce sexy mužů latinského světa. Mluvilo se o jejich údajném rozchodu, oni to ale popřeli a dál žijí spolu se svým dvouletým synem A.

 

 

¡A próxima lección! (uvidíme se na další lekci).