PŘÍBĚH - Muhteşem Yüzyıl V roce 1520 mladý princ Sulejman přebírá vládu po svém zesnulém otci
Selimovi. Je mu dvacet šest let, když se stává novým osmanským vládcem a u moci zůstane dlouhých
čtyřicet šest let. Na svědomí má celou řadu reforem a v plánu velkou válku, která má Osmanskou říši
proměnit ve světové impérium. Jeho život však vedle velkého snu o podrobení si světa ovládá krásná
otrokyně Roxelana. Ta v touze po pomstě za smrt rodičů vstoupí do sultánova života a z řadové příslušnice
harému se stane sultánovou nejoblíbenější milenkou a následně i manželkou. Vzájemná nenávist mezi ní a
Sulejmanovou současnou ženou a matkou jeho syna vyústí v boj, který změní budoucnost Osmanské říše…

Zpět